Om Industrimuseet
Museets historie
Museets arbejdsområde
Bestyrelse
Personale
Penge og sponsorer
Sponsor for industriens historie
Kommune og Stat
Storsponsorer
Udstillingssponsorer
Udviklingssponsorer
Leverandørsponsorer
Adoption af fast udstilling
Venneforening
 
klik for stort billede
Hent hele sponsorfolderen nederst på denne side
 
Sponsor med hjertet

Der er mange grunde til at yde støtte til kulturlivet og ikke mindst Danmarks Industrimuseum. Staten og Horsens Kommune støtter os som statsanderkendt museum, og det er vi meget glade ved, selv om vores tilskud ikke helt matcher andre museers. Fra Region Midt har vi også modtaget udviklingsstøtte, men i tidens ånd, kan der ikke ydes bidrag til driften. Og det koster at vise så mange store genstande fra forrige århundrede frem.

Derfor er vi meget ofte uden for offentlig regi for at bede om penge. Det kan lugte af tiggeri, for hvad får virksomhederne, fond og organisationer ud af at yde bidrag til museets drift og udvikling?
Danmarks Industrimuseum ser ønsket om støtte som en nødvendighed for at udvikle og bidrage til fortællingen om industrisamfundets udvikling. Også de mega store fremskridt i velfærdssamfundet, som de sidste 100 år har bidraget med skal huskes i en tid, hvor hukommelsen er kortere end 5 år, og få husker, hvordan Danmarks velfærd og muligheder som nation er skabt.
Derfor taler vi også til hjertet af de parter, som i dag er grundlaget for industrisamfundet og dets organisationer. For det er ønsket om at bevare de sidste 150 års spor, der skal drive værket, også de tandhjul som får historierne til at dreje rundt på museet på Gasvej.

Ca. 40.000 gæster besøger Danmarks Industrimuseum. De kommer fra hele landet, og de er meget tilfredse, viser Kulturarvsstyrelsens seneste undersøgelse.
Derfor er museet netop også et godt sted at eksponere sig. Gode oplevelser skabt på baggrund af økonomisk støtte, hvad enten det er partnerskaber, udstillingssponsorater eller andre bidrag smitter af på giverne. Det ved vi, for rigtig mange gæster spørger til, hvordan så flotte oplevelser kan lade sig gøre.

Museets ledelse har opstillet en række muligheder for at bidrage til arbejdet med at sikre 150 års udvikling og historie.
Der er de offentlige muligheder fra Stat, Kommune og Region.
Der er muligheden for at støtte som "Storsponsor", fra kr. 25.000 og derover årligt
En anden mulighed er "Udstillingssponsor" af særudstillinger, fra kr. 5.000
En tredie mulighed er "Udviklingssponsorater", typisk større beløb forbundet med grundlæggende forandringer.
For det fjerde giver vi mulighed for, at fonde, brancher eller virksomheder kan adoptere en af de faste udstillinger, således udstillingen er fin og præsentabel. Et sponsorat koster fra kr. 5.000.
Leverandørerne har set muligheden for at spæde til på områder, hvor museet har svært ved at løbe nye initiativer i gang.
Endelig har vi en Erhvervsklub, hvor vi gerne ser rigtig mange lokale virksomheder bakke op. det koster kr. 2.000 at være medlem.

At være sponsor og støtte Danmarks Industrimuseum giver kontakt til en stor gruppe danskere, det er muligheden for at medarbejdere og forretningsforbindelser kan aflægge besøg uden udgifter og det vil i mange situationer give eksponering i medierne.

Men ikke mindst er der tale om at støtte med hjertet, for det er nødvendigt når de gode historier skal fortælles.

Materiale om arbejdet kan rekvireres ved henvendelse til museumsleder Ole Puggaard på 7562 0788 eller olep@industrimuseet.dk.


Sponsorfolder kan hentes her© 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk